هیت ست نخ به چه معناست؟

2023-04-05T16:05:32+04:30

مزایای استفاده از نخ اکرلیک هیت ست در فرش ماشینی مزیت های خرید فرش بافته شده با نخ اکرلیک هیت ست، حتما شما هم در سال‌های اخیر اصطلاحاتی مانندنخ اکرلیک هیت ست شده را شنیده اید

هیت ست نخ به چه معناست؟2023-04-05T16:05:32+04:30

تفاوت های فرش ماشینی و فرش دستباف

2023-04-05T16:08:58+04:30

قطعا فرش ماشینی و دستباف تفاوت های مهم و بنیادی با هم دارند. اولین و مهمترین تفاوت فرش ماشینی و دستباف استفاده و عدم استفاده از دستگاه در بافت آن است به طوریکه نوع دستی

تفاوت های فرش ماشینی و فرش دستباف2023-04-05T16:08:58+04:30
Go to Top