لکه بری فرش

2023-04-05T16:04:44+04:30

شست و شوی فرش  با تمیز کننده های خانگی استفاده از جوش شیرین و سرکه: کمتر چیزیست که نتوان با جوش‌شیرین و سرکه تمیز کرد ، خوشبختانه لکه‌های فرش هم از این امر مستثنی نیستند.

لکه بری فرش2023-04-05T16:04:44+04:30

هیت ست نخ به چه معناست؟

2023-04-05T16:05:32+04:30

مزایای استفاده از نخ اکرلیک هیت ست در فرش ماشینی مزیت های خرید فرش بافته شده با نخ اکرلیک هیت ست، حتما شما هم در سال‌های اخیر اصطلاحاتی مانندنخ اکرلیک هیت ست شده را شنیده اید

هیت ست نخ به چه معناست؟2023-04-05T16:05:32+04:30

تفاوت های فرش ماشینی و فرش دستباف

2023-04-05T16:08:58+04:30

قطعا فرش ماشینی و دستباف تفاوت های مهم و بنیادی با هم دارند. اولین و مهمترین تفاوت فرش ماشینی و دستباف استفاده و عدم استفاده از دستگاه در بافت آن است به طوریکه نوع دستی

تفاوت های فرش ماشینی و فرش دستباف2023-04-05T16:08:58+04:30
Go to Top